ONZE VISIE

Zorgend Nederland: vakmensen in beweging

Wij brengen het vertrouwen in burgers en vakmanschap terug.

Wie kunnen zorgen voor een beter Nederland? Vakmensen! Een goede toekomst is te belangrijk om aan politici, ambtenaren en managers over te laten. Laten we daarom vakmensen meer zeggenschap geven in organisaties én politiek. Of het nu gaat om de verpleegkundige, de leraar of de wijkagent; vakmensen met een dienend beroep zijn intrinsiek gemotiveerd om het goede te doen. Met hun vakmanschap dragen ze dag in dag uit op een positieve manier bij aan het leven van iedere Nederlander. Vakmannen en -vrouwen staan dicht bij studenten, patiënten en burgers. Daardoor weten zij wat werkelijk nodig is in de maatschappij. De coronacrisis laat zien hoe belangrijk hun inbreng en inzet zijn. En ook hoe kwetsbaar ons land is als cruciale sectoren niet goed functioneren.

Onze missie: vertrouwen terugbrengen

Zorgend Nederland wil het vertrouwen in de burger terugbrengen. Dat begint bij vakmensen de ruimte geven, zodat zij hun werk zelf kunnen invullen. We mogen veel meer vertrouwen op de autonomie, goede wil en de talenten van mensen, ongeacht hun opleiding of beperkingen. En we mogen veel vaker en beter luisteren naar wat volgens hen nodig is: thuis, in de wijk op school en in de zorg. Met het vertrouwen in vakmensen kan ook het vertrouwen in politiek en instituties terugkeren. Dat is hard nodig. Top-down denken en financiële focus hebben een kloof veroorzaakt tussen politiek en burgers. Met systemen die niet aansluiten op het leven van mensen of hen zelfs mangelen, zoals is gebleken bij de Toeslagenaffaire. We zitten in een situatie waarin middelen onvoldoende terechtkomen waar ze het hardste nodig zijn. Terwijl dat niet hoeft. We kunnen de spelregels zo veranderen, dat welvaart in dienst staat van welzijn.

Onze politiek: uit het leven gegrepen

Een Nederland waarin we beter voor elkaar zorgen vraagt om nieuwe politiek. Zorgend Nederland wil dat het vakmanschap van dienende beroepen het uitgangspunt wordt voor oplossingen in de diverse sectoren. Vakmensen hebben te maken met de dagelijkse problemen die we ervaren met onze gezondheid, onze omgeving en onze veiligheid. Zij begrijpen hoe problemen zijn ontstaan en hebben de beste ideeën over hoe we die duurzaam kunnen oplossen. Door naar hen te luisteren komt de leefwereld van burgers centraal te staan in politieke besluiten en het handelen van de overheid. Overheden krijgen het belang van de individuele burgers weer op het netvlies en behandelen hen met respect. Dat zou natuurlijk vanzelfsprekend moeten zijn bij publieke organisaties, maar is in de knel gekomen door systemen en structuren. Zorgend Nederland wil eenvoudige en overzichtelijke structuren: in de zorg, op scholen, bij de politie, in de financiële sector, in de advocatuur en andere sectoren. De beschikbare middelen moeten gaan naar waar ze voor bedoeld zijn: de zorgprofessional en patiënt, de leraar en de student, de wijkagent en de wijk enzovoort. We maken ons ook sterk voor meer vakinhoudelijke kennis op alle plekken waar dat nodig is: op de ministeries, bij toezichthouders, bij gemeenten en aan bestuurstafels. Vakmensen hebben zicht op de praktische consequenties van besluiten. Medezeggenschap is geen optie; het gaat om zeggenschap: meebeslissen bij strategische vraagstukken en zeggenschap op de werkplek.

Onze droom: goed voor elkaar zorgen op 1

Zorgend Nederland gelooft in een land waarin goed voor elkaar zorgen op één staat. Een land dat veel veerkrachtiger is doordat het zelfverzorgend is in energie, voedsel en zorg. We geloven in een inclusieve maatschappij waarin aandacht hebben voor elkaar een kernwaarde is. Een kennisgedreven en mensgerichte samenleving met bestaanszekerheid voor iedere burger, waar het wij het wint van het zij. Met een overheid die niets te verbergen heeft. Met meer perspectief voor jongeren en meer aandacht voor ouderen en kwetsbare groepen. Met meer mogelijkheden voor vakmensen in de wijken om ziekten, criminaliteit en schooluitval te voorkomen. En met organisaties waar mensen graag willen werken omdat ze hun talenten maximaal kunnen inzetten voor het goede. We geloven in een maatschappij waarin de sector die over de gezondheid gaat niet langer de ongezondste is om te werken. Waar leraren zelf hun lesprogramma’s maken en zich kunnen concentreren op de ontwikkeling van jonge mensen, als student én als mens. En waar de wijkpolitie je beste vriend is (althans als je, zoals de meeste mensen, deugt).

Onze werkwijze: van binnenuit en van onderop

Het is een illusie dat wij als politieke partij onze gedroomde inclusieve samenleving zelf kunnen realiseren. Daarvoor hebben wij de Nederlanders nodig; burgers die samenwerken in coöperaties en vakmensen die ideeën inbrengen en zo tot oplossingen komen. In nieuwe vormen van samenwerking die Nederland van onderop en van binnenuit veranderen. Deze ideeën, zorgen en vragen gaat Zorgend Nederland in de Tweede Kamer laten horen, samen met duizenden vakmensen. Bij de positieve politieke vernieuwing waar we voor staan, past een visie-gedreven werkwijze. We bepalen onze doelen en standpunten door te luisteren naar vakmensen. Wie de kennis en het vakmanschap heeft, krijgt de ruimte om het op te lossen. In onze politieke beweging werken we met teams van experts op de diverse thema’s. Zij redeneren vanuit het perspectief van de burger, de patiënt en de student. Ons partijprogramma beweegt mee met veranderingen, waarbij de visie ons op koers houdt. Wij leren en verbeteren door te doen, net als de vakmensen die we vertegenwoordigen. Zo gaan we naar een maatschappij waar we meer naar elkaar omkijken en beter voor elkaar zorgen.

Onze waarden

Bij ons staat één waarde voorop: zorgen voor (en aandacht voor) elkaar.

Lid worden van Zorgend Nederland?

STEUN ONS MET UW DONATIE

Steun de partij met een bedrag naar eigen keuze. Hartelijk dank namens Zorgend Nederland. (Uw donatie is eenmalig)